T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sinop Müftülüğü

31.12.2018

SİNOP’TA KUR’AN HİZMETLERİ VE ON SEKİZ YILDIR BEKLENEN İCAZET TÖRENİ

Âlemlerin yaratıcısı Rabbimiz ahir zaman ümmeti olan bizlere rahmetiyle tecelli etmiş, âlemlere rahmet olan Efendimiz’i (s.a.s.) ve onunla hidayet, rahmet, hikmet, furkan olan Kur’an hazinesini göndermiştir.

Dünyamızı ve ahiretimizi ihya ve inşa edecek bu hazineye ve mirasa sahip olmak, bizler için sonsuz şükür sebebidir. Nitekim ayet-i kerime de şöyle buyurur:

“Sonra bu Kitab'ı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras bırakmışızdır. Onlardan kimi kendine yazık eder, kimi orta davranır, kimi de Allah'ın izniyle iyiliklere koşar. İşte büyük lütuf budur.” (Fâtır, 35/32.)

Bu ayet-i celile bizi, milletimizi ve teşkilatımızı şevkle Kur’an’ı öğrenmeye, ezberlemeye, anlamaya,  yaşamaya, hizmet etmeye sevk eden sebeplerden biridir. Bu yüce mirasın varisi olma şerefine uygun olarak isteriz ki, herkes Kur’an’ı elinde, dilinde, gönlünde tutsun, okusun, anlasın ama asla mahrum kalmasın. Bu niyetle çocuğundan gencine, yaşlısından engellisine, muhacirinden yerlisine bu milletin evladına bu vatan sınırlarında ve hatta Başkanlığımızın ulaşabildiği dünya sathındaki Kur’an’ın sevdalısı Müslümanlara, veraset vazifesinin kıymetini bilip en güzeliyle ulaştırmak hayırların öncüsü olmak için gayret etmekteyiz.

Kuruluşundan itibaren toplumu din konusunda aydınlatma görevini yürüten Diyanet İşleri Başkanlığımız, bu vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmek için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Sinop’ta tıpkı diğer il ve ilçelerimizde olduğu gibi din eğitimi faaliyetleri Kur’an kurslarımız ve camilerimiz aracılığı ile gerçekleşmektedir. Yaygın din eğitimi faaliyetlerinin yoğun şekilde uygulandığı Kur’an kurslarımız; Kur’an-ı Kerim okumak, anlamını öğrenmek, hafızlık yapmak, din eğitimi almak isteyen vatandaşlarımızın gündüzlü veya yatılı olarak devam ettiği mekânlardır.

Kur’an kurslarımız, sadece Kur’an-ı Kerim okunan ve dinî bilgiler öğrenilen mekânlar olarak kalmayıp aynı zamanda toplumsal kardeşliğin tesis edildiği; yardımlaşma, dayanışma gibi güzel hasletlerin içselleştirildiği manevi birer okuldur.

Hiçbir vatandaşımızın yaygın din eğitimi faaliyetlerinden mahrum kalmaması için Başkanlığımız, Kur’an kursu hizmetlerini çeşitlendirmiş çocuklardan yetişkinlere din eğitimi almak isteyen her yaş grubuna programlar geliştirmiştir. Bu programlar dâhilinde biz de Sinop Müftülüğü olarak birçok alanda hizmet sunduğumuz Kur’an kurslarımızı kısaca şu şekilde tanıtmakta yarar görüyoruz:

4-6 YAŞ GRUBU KUR’AN KURSLARIMIZ

Kur’an zihni aydınlatır, kalbe şifa verir. Küçük yaşta Kur’an’la tanışan ruh dünyasını zenginleştirir. İnsanı Allah yaratmıştır. İnsanın yaratılışındaki her türlü anatomik yapı Allah’a aittir. İnsanın bedensel yapısını da, zihnini de, gönül dünyasını da ne ile huzur bulacağını en iyi bilen O’dur. Onun için Modernlik ve çağdaşlık Kur’andan uzaklaşmakla değil Kur’an’a yakınlaşmakla olur.  Kur’an mirasından çocuklarının nasipdar olmasını isteyen halkımız açtığımız 4-6 yaş kurslarını büyük bir teveccühle karşılamıştır. Şu anda dört Kur’an kursumuzda 126 çocuğumuza hizmet sunmaktayız. 48 ila 72 ay arası çocuklarımızın kabul edildiği programda, veliler sabah veya öğlenden sonra eğitime devam eden kurslarımıza çocuklarını kaydettirebilmekte, böylece eğitim açısından çok değerli bir yaş aralığı olan 4-6 yaşta, dinî değerlerini en sağlam kaynaktan almasını sağlamaktayız.

İHTİYAÇ ODAKLI KUR’AN KURSLARI

Asırlar boyu milletimiz, sinesini Kur’an-ı Kerim mirasıyla zenginleştirmek ve onun mesajı ile hayatlarına anlam vermek için gönül birliği yapmış, Kur’an’ı en güzel şekilde okumak ve onun eşsiz mesajından nasiplenmek arzusuyla yanıp tutuşmuştur. Müftülüğümüz bu gerçeğin farkında olarak vatandaşlarımızın devam edebileceği kurslar açmıştır.İhtiyaç Odaklı Öğretim Programı kapsamında ekseriyeti hanım kardeşlerimize yönelik, gündüzlü eğitim verilen kurslarımız bulunmaktadır. Genellikle sabahtan öğlene kadar devam eden bu kurslar, hanım kardeşlerimizin dinî bilgilere en doğru kaynaktan ulaştığı ve sosyalleştiği mekânlardır.Temel veya ek öğretim programlarından dilediğine kayıt yaptıran 376 hanım kardeşlerimiz, günlük programları içerisinde tecvit bilgisi, Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma, sure ve dua ezberi, ilmihâl bilgileri ve Hz. Peygamber’in hayatına dair bilgiler öğrenmektedirler.

ENGELLİLERE YÖNELİK DİN EĞİTİMİ

Engelli olmak din eğitimini almaya, Kur’an’a vâris olmaya engel değildir. Müftülüğümüz, engelli bireylerin yaygın din eğitimi faaliyetlerinden mahrum kalmamaları için bu alanda hizmet verecek öğreticiler görevlendirmektedir. Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği yaparak (Engelsiz Yaşam Merkezi, Huma Umut Evi, Anka ve Zümrüdü Anka ) Kur’an hizmeti vermekteyiz.  Bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli vatandaşlarımıza yönelik uygulanan Engellilere Yönelik Din Eğitimi Programı ve bu programın uygulandığı kurslar, engelli vatandaşlarımızın dinî yükümlülük ve muafiyetlerini öğrendikleri mekânlar olmanın yanında, toplumdan kopmamaları ve kaynaşmalarını sağlayan oldukça önemli kurslardır.

CAMİLERDE KUR’AN ÖĞRETİMİ

Kur’an kursu bulunmayan veya bulunup da kapasite, öğretici sayısı, çalışma saatleri gibi nedenlerle taleplerin karşılanamadığı durumlarda ekseriyet erkek vatandaşlarımıza yönelik Camilerde Kur’an Öğretimi projesine kayıt yaptıran 66 erkek vatandaşımız genellikle akşam ya da hafta sonlarında Kur’an eğitimi almakta, dinî bilgiler öğrenmekte ve manevi dünyalarını zenginleştirmektedirler.

YAZ KUR’AN KURSLARI

Örgün eğitime devam ettiği için uzun dönem kurslarımıza katılamayan çocuk ve gençlerimize yönelik açılan yaz kurslarımız eğitim kurumlarının tatile girdiği yaz aylarında camiler ve Kur’an kurslarımızda, ihtiyaç olması durumunda ise Kur’an öğretimine uygun olan diğer mekânlarda açılan kurslardır.

Kur’an eğitimi ve dinî bilgiler öğreniminin uygulandığı yaz kurslarımız, tatil döneminde olan çocuk ve gençlerimizin iştiyakla katılımını sağlamak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenmektedir. Yaz kurslarımız öğrencilerimizin eğlenerek öğrenip aynı zamanda sosyalleşmelerini hedeflemektedir.

HAFIZLIK KUR’AN KURSLARI

Hafızlık geleneği, İslam’ın ilk yıllarından günümüze kadar halkımızın büyük özveri ve derin bir saygıyla ilgi duyduğu bir alandır. Kur’an mirasından çokça nasipdar olmak isteyen vatandaşlarımızın veya evladını, böyle mübarek bir rütbeye ulaşmasını isteyen velilerimizin yoğun ilgisine mazhar olan hafızlık eğitimi verilen kurslarımız, ekseri olarak yatılı eğitimin uygulandığı kurslardır.

Hafızlık; hazırlık, ezber ve pekiştirme dönemlerinden oluşan ve içerik olarak Kur’an-ı kerim, dinî bilgiler, sosyal etkinlik ve rehberlik derslerinin yer aldığı Hafızlık Eğitimi Programımız, okul çağında olan yavrularımız ve mezun vatandaşlarımız için ayrı ayrı uygulanmaktadır.  Okul çağında olan evlatlarımızın okul derslerinden geri kalmamaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılmaktadır. Sinop’ta bu yıl 86 erkek, 42 kız olmak üzere toplam 128 hafızlık talebemiz Kur’an eğitimi almaktadır.

Bu vesileyle bir müjdeyi halkımızla paylaşmak isteriz. 5 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 10.30’da on sekiz yıldan sonrailk defa on sekiz hafızımız için Sinop’ta icazet töreni gerçekleştireceğiz.Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarımızdan Sayın Dr. Burhan İşliyen’in katılacağı icazet törenimize tüm halkımızı davet ediyoruz.