08.07.2022

İl Müftüsü Düzgüney “Kurbanlarımızla, Rabbimize kulluğumuzu ve itaatimizi bir kez daha izhar edeceğiz.” dedi.

Bayramlarımız her yıl Müslümanlık bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, rahmet ve bereket dolu özel günlerdir. İslam Âleminin büyük bir coşku ve heyecanla beklediği Kurban Bayramına 09 Temmuz 2022 Cumartesi günü kavuşmuş olacağız.

Her yıl gelen Kurban Bayramı bizlere bayramın sevincini yaşatırken, pandemi sebebiyle iki yıl aradan sonra İslam'ın beş şartından birisi olan Hac ibadeti için hacı adaylarının mübarek beledelere giderek Arafat'ta Vakfeye durmaları Beytullah'ı tavaf ederek hacı olmaları, ümmeti Muhammed'e yapmış oldukları dua ve ilticalardan nasipdar olmamız sevincimize ve mutluluğumuzu ziyadeleştirmektedir.

 Hep birlikte vahdet şuuruna, kardeş ve ümmet olma bilincine ereceğiz. Her ne kadar hacca gitme imkânı bulamasak da, samimi dualarımızla kutsal beldelerde yapılan dualara ortak olacağız. Kurbanlarımızla, Rabbimize kulluğumuzu ve itaatimizi bir kez daha izhar edeceğiz.

Derin hatıraları bünyesinde barındıran kurban ibadeti, Hz. Âdem’den bugüne her topluma emredilmiştir. Kurban, tevhidin sembolü, din-i mübin-i İslam’ın önemli şiarıdır. Kurban, Allah’ın rızasına ve takvaya erişme gayretidir. Kurban, Yüce Yaratana karşı ihlas ve samimiyet, sadakat ve teslimiyet, şükür ve vefa beyanıdır. Sahip olduğumuz her şeyi Allah yolunda tereddütsüz feda edebilme iradesidir.

Kurban; Allah yolunda samimiyetin, fedakarlığın, cömertliğin ve teslimiyetin ifadesidir.

Kurban; değerlerine yabancılaşan insanın başta Allah'a, kendisine , tabiata, canlıya, cansıza ve her şeye karşı yabancılaşmanın önüne geçmek için emredilmiş bir ibadettir.

Kurban; kulluğun sadakat ve teslimiyetinin ifadesidir.

Kurban; Allah'ın rızası ve O'na kurbiyyetin gözetilerek yapıldığı ibadetin adıdır.

Kurban; dünyevileşmeye karşı ilahi bir uyarıdır.

Kurban; modern hayatın bireyciliğe ve ben merkezli anlayışına mahkum ettiği insanı,  "İnsan insanın cennetidir." inancına götüren ibadettir.

Kurban ibadeti bizlere, malımızı Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma mutluluğunu tattırır. Bizi cimrilik hastalığından, dünya malının esiri olmaktan kurtarır. Kurbanlarımızla hem Rabbimize yaklaşır hem de muhtaç kimselerin hanelerine muhabbet ve sevinç taşırız. Coğrafyaları aşan gönül köprüleri inşa ederiz. Tanıdığımız, tanımadığımız nice kardeşimizin dertleriyle dertlenip, onlar için iyilik ve hayır eli oluruz. Kurban ibadetiyle birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu diri tutarız.

09 Temmuz  2022 Cumartesi Günü saat 05:48 de kılınacak olan bayram namazına tüm Sinopluları, gençleri ve  çocukları ile birlikte bekliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Sinop’lu hemşerilerimizin Kurban Bayramını  tebrik ediyor, bu müstesna günlerin manevi bereketinden istifade edebilmemizi, bütün İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine; insanlığın hidayetine; bütün dünyada adalet, huzur ve barışın tesisine  vesile olmasını Cenab-ı Mevlâ’dan niyaz ediyorum.” dedi