T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sinop Müftülüğü

01.10.2018

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” İle İlgili Açıklaması

Konu ile ilgili açıklama Yapan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik Şunları söyledi. “ Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1986 yılındanm bu yana 1-7 Ekim tarihleri arasında bir tema belirleyerek “Camiler ve  Din Görevlileri Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu sene ki Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın Teması “Din Hizmetine Adanmış Ömürler” olarak belirlenmiştir. Camilerimiz; İslam dininin sembolü, birlik ve beraberliğimizin göstergesi, Müslümanların bir gölgedeki varlık ve hâkimiyetinin işaretidir.  

İnsanlık tarihinin başlangıcına dair Kur’an-ı Kerim’in bize hatırlattığı unsurlardan biri de Mekke-i Mükerreme’de inşa edilen Kâbe-i Muazzama’dır. Böylece Kâbe-i Muazzama’nın  birer şubesi olan cami ve mescitler, İslam toplumlarının kimliği haline gelmiş, düşüncenin, hayatın ve medeniyetin merkezi olmuştur.

Camilerimiz; asırlar boyunca tevhidin, birliğin, dirliğin, sevginin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhametin, şefkatin sembolü olarak devam etmektedir.

Camilerimiz; Minberi ve kürsüsüyle, üstün insanlık nizamının öğretildiği, ilim ve ahlak, marifet ve hikmet derslerinin verildiği ilim merkezleri haline gelmiştir.

Camilerimiz; Cenab-ı Hakk’ın  insanlara en büyük lütuflarından biridir de orada insanlara  sorumluluğunu hatırlatan ve yüklendiği iyilik, hakikat ve kulluk emanetini taşımada insanlara rehberlik eden ve kulluk vazifelerini hatırlatan ömürlerini bu işe vakfetmiş din gönüllüsü arkadaşların olmasıdır.

Biliyoruz ki kulluk sorumluluğu ile peygamber Efendimiz ’in  mirasına varis olanlar, peygamberlerin sıfatlarına da sahip olmalıdır. İman bilinci ile ömrünü din hizmetine adayanlar öncelikle bilgi ve güzel ahlak ile donanmalı,“hayırda yarışın” emri ilahisini ilke edinip insanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturmalıdır.

Bu çerçevede, kendini sözü edilen asil hayatın inşasına ve soylu gayenin ihyasına adayan önemli kadrolardan biri de, geçmişten günümüze, görevlerini ulvi bir heyecanla ve ibadet bilinciyle yerine getiren din görevlilerimizdir. Zira asli sorumluluğu itibariyle tüm hocalarımız, birtakım dinî görevlerin ötesinde, yüklendiği ulvi vazifenin gereği olarak, bütün dinî değerlerin bilinmesi, erdemlerin yaşanması, güzelliklerin paylaşılması, bilgi ve ahlak merkezli bir dindarlığın benimsenmesi için çalışmayı hayatın gayesi edinmektedir. Hocalarımız, yaşadığı çağın şahidi olarak, müjdeleyen bir metot ve ikna edici bir ikaz ile insanlığa rehberlik etmek sorumluluğunu gönüllü yüklenen muhabbet ve iyilik elçileridir.

Din Görevlileri; İslam ve insanlık yolunda çalışmanın ve iyilik gayesi ile hizmet etmenin bilinci içerisinde  Hademe-i hayrat olmaya gönül vererek ümmetin ve insanlığın geleceğine rehberlik etmeyi gaye edinenlere düşen sabır ve azimle, aşk ve heyecanla hizmetlerine devam etmektir.

Din Görevlisi; bu ulvî sorumluluk çerçevesinde, çağın ihtiyaç ve beklentilerine göre hizmet üreterek doğru bilgiyle rehberlik etmek, hikmetli sözle hakka çağırmak, ahlaklı davranışla örnek olmak gibi büyük ama mukaddes bir yükü yüklenmek demektir.

Bu hafta ile ilgili olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Ağırman’ın katılımları ile 04 Ekim 2018 Perşembe Günü saat 14.00’da Sinop Kültür Merkezinde yapılacak olan “Din Hizmetine Adanmış Ömürler” konulu konferansa tüm halkımızı davet ediyorum.

Hademe-i hayrat bilinciyle, aziz milletimizin dinî ve manevi hayatına hizmet eden, hal ve istikbale dönük çalışmalarıyla geleceğimizin inşası için minberlerden müminlere önderlik eden imam-hatiplerimizin, hakkın sedasıyla gök kubbeyi mamur eden müezzinlerimizin, kürsülerden hakikatin sesini yükselten vaizlerimizin, zihinleri, gönülleri ve hayatları Kur’an ile buluşturan Kur’an kursu öğreticilerimizin, tüm işlem ve programları düzenleyen daire personelimizin, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası”nı tebrik eder, Ahirete irtihal eden hademe-i hayrâta Yüce Allah’tan rahmet diler, hayatta olanlara sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.”dedi.