T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Boyabat Müftülüğü

08.02.2021

“On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” Temalı Kompozisyon ve Resim Yarışması

“ON KITA BİR VATAN İLELEBET İSTİKLÂL”

TEMALI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olan 2021 yılı, TBMM tarafından 24 Aralık 2020 tarihinde 5649 sayılı "İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun"a geçici bir madde eklenerek İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmiştir.

Başkanlığımızca geleceğimizin teminatı genç nesillerin İstiklal Marşı'nı daha iyi anlamaları, Milli Şairimizi daha iyi tanımaları, gençlerimiz arasında bir farkındalık oluşturulması ve Başkanlığımız gençlik çalışmalarına ivme kazandırılması amacıyla "On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal" temalı Lise öğrencileri arasında kompozisyon, Ortaokul öğrencileri arasında resim yarışması düzenlenecektir.

Bu itibarla; aşağıda belirtilen uygulama esasları çerçevesince yapılacak olan yarışmasının son başvuru tarihi 05 Mart 2021'dir.

- Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden lise ve ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir.

- Bir öğrenci sadece en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.

- Yarışmaya başvurular İl/İlçe Müftülüğüne bireysel olarak eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

- Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında T.C. Kimlik Belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir..

- Öğrenci (ortaokul ve lise) olduğunu belirten belgeyi ve velisi tarafından imzalanan ek muvafakatnameyi teslim etmeleri gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN UYGULAMA ESASLARINI OKUYUNUZ..

“ON KITA BİR VATAN İLELEBET İSTİKLÂL” TEMALI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI

 1. Yarışmanın temel amacı İstiklal Marşı ile Mehmet Akif  ERSOY’un genç nesiller tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak; gençlerle iletişim kurmak ve Başkanlık gençlik çalışmalarına ivme kazandırmaktır. Bundan dolayı yarışmanın her aşamasında gençlik koordinatörleri, manevi danışmanlar ile Başkanlık gençlik çalışmalarında görev alan diğer personel aktif olarak yer alacaklardır.
 2. Yarışma, kompozisyon alanında lise öğrencileri arasında, resim alanında ortaokul öğrencileri arasında  “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” teması ile gerçekleştirilecektir.
 3. Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden lise ve ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci bir eser ile katılım sağlayabilecektir.
 4. Son başvuru tarihi 05 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Başvurular İl/ilçe müftülüklerine bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.
 5. Yarışma aşamalı olarak İl ve İlçe Müftülüklerince ilçe birincileri ve il çapında birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin tespit edilmesiyle icra edilecektir.
 6. Yarışma 12 Mart 2021 tarihinde sonuçlandırıp dereceye girenler Müftülüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.
 7. Yarışma neticesinde ilçelerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrenciler İlçe Müftülükleri, illerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere dereceye giren öğrenciler ise İl Müftülükleri tarafından ödüllendirilecektir.
 8. İlçelerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrenciler 200 TL, ikinci olan öğrenciler 150 TL ve üçüncü olan öğrenciler de 100 TL ile ödüllendirilecektir.
 9. İllerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrencilere 250 TL, ikinci olan öğrencilere 200 TL ve üçüncü olan öğrencilere de 150 TL ödül verilecektir.
 10. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir.
 11. Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci (ortaokul ve lise) olduğunu belirten belgeyi ve T.C. Kimlik Belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.
 12. Ayrıca duyuru ekinde yer alan, velisi tarafından imzalanmış muvafakatnameyi Müftülüğe teslim etmeleri gerekmektedir.
 13.  Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamının yapılmaması vb. hususlara dikkat edilecektir.

Kompozisyon alanında yarışmaya katılan eserlerde;

a) “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” teması ile bağlantılı ve özgün olması, alıntılar için kaynak gösterilmesi hususlarına dikkat edilecektir.

b) Eserin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, times new roman fontuyla, 12 puntoile yazılması istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış eserler de yarışmaya kabul edilecektir.

c) Eserin yazılı olduğu sayfanın (birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanıngerekmektedir..

d) Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

e) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

1

Konuyu kompozisyon ile ifade edebilme gücü

20 Puan

2

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

20 Puan

3

Kullandığı dilin akıcılığı

20 Puan

4

Kompozisyonda özgünlük

20 Puan

5

Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk

20 Puan

Resim alanında yarışmaya katılan eserlerde;

a) Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl” teması ile bağlantılı olmasına dikkat edilecektir.

b)Yarışmacılara malzeme ve teknik serbestliği tanınmıştır. Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilecektir. Ancak eserlerin sunulacağı resim kâğıtları 35 X 50 boyutlarında olacaktır.

c) Yarışmacılar resim kâğıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde, adı soyadı, iletişim bilgileri ve öğrencisi oldukları ortaokulun adını yazacaklardır.

d) Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

e) Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

f) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

1

Konuyu resimde ifade edebilme gücü

20 Puan

2

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

20 Puan

3

Resimde kullandığı tekniğin uygunluğu

20 Puan

4

Resimde özgünlük

20 Puan

5

Resimde görsellik

20 Puan